Zajęcia aktywności ruchowej

Zajęcia z aktywności ruchowej/usuwania wad postawy pełnią bardzo ważną rolę w procesie nauczania i wychowania. Stanowią integralną część edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem zajęć jest rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży poprzez przygotowanie do bezpiecznego uczestnictwa w kulturze fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia dziecka. Rozwój sprawności ruchowej dzieci jest ściśle związany z jego rozwojem umysłowym, który ma duży wpływ na jego rozwój. Sprawność ruchowa kształtuje się przez całe życie i jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się stron motoryczności człowieka.

Udział w zajęciach Aktywności Ruchowej/UWP wzmacnia organizm dziecka, kształtuje i usprawnia wszystkie jego układy, głównie układ nerwowy, wegetatywny i dokrewny. Podnosi ogólną sprawność organizmu poprzez zwiększanie zakresu ruchów w stawach, wzmacnianie siły mięśni, a także stymulowanie rozwoju umysłowego – zwiększanie samodzielności i zdobywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym .

Zajęcia ruchowe poprzez swoją formę przygotowują dziecko do aktywności fizycznej i działania w grupie. Im pełniejsze jest nasze oddziaływanie, tym zdrowsze i radośniejsze jest dziecko.