Zajęcia EEG Biofeedback, RSA Biofeedback

EEG Biofeedback

EEG Biofeedback to skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu.

Metoda EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.

EEG Biofeedback jest formą neurorehabilitacji, łączącą w sobie elementy psycho- i neurofizjoterapii. Przy użyciu zestawu komputerowego z dwoma monitorami, jest obrazowana i modulowana czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym a czynnością neurofizjologiczną mózgu osoby biorącej udział w ćwiczeniach mózgu. EEG Biofeedback

Celem treningu EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania, – czyli tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji.

EEG Biofeedback jest zatem techniką świadomego kontrolowania i sprzęgania funkcji fizjologicznych i psychicznych – zależnie od celu terapii.

Wskazania do treningów: EEG Biofeedback polecane jest wszystkim, niezależnie od wieku – zdrowym i aktywnym oraz posiadającym pewne deficyty.

Szczególne wskazania dla dzieci:

 •  Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)
 •  Zaburzenia ze spektrum autyzmu (Autyzm, Zespół Aspergera)
 •  Zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy)
 •  Zaburzenia emocjonalne (lękowe, nerwice)
 •  Zaburzenia zachowania (agresja)
 •  Zaburzenia snu
 •  Pourazowe i poudarowe uszkodzenia mózgu
 •  Trudności szkolne
 •  Padaczki

 

RSA Biofeedback

RSA Biofeedback – biologiczne sprzężenie zwrotne to skuteczna metoda terapeutyczno-treningowa służąca takiej synchronizacji oddechu z pracą serca aby: usprawnić pracę układu oddechowego, pobudzić funkcje obronne organizmu, uzyskać równowagę wszystkich procesów fizjologicznych – homeostazę, przedłużyć życie człowieka z równoczesnym polepszeniem jego jakości.

Jakie są wskazania do terapii RSA Biofeedback:

 • u chorych na astmę,
 • ADHD, ADD
 • wzmocnienie odporności organizmu,
 • przygotowanie kobiet do porodu,
 • polepszenie zachowania dzieci i młodzieży,
 • zmniejszenie agresji,
 • wzrost kreatywności,
 • poprawa koncentracji uwagi, pamięci,
 • wspomaganie logoterapii np. jąkania,
 • zwiększenie odporności na stres,
 • zahamowanie lęków, tremy,
 • zwiększenie pewności siebie,
 • łatwiej osiągalny relaks, wyciszenie dla przeciążonych pracą,
 • klimakterium,
 • migreny,
 • uzyskanie równowagi wszystkich