Zajęcia rehabilitacji ruchowej

Na i zajęciach rehabilitacyjnych dzieci realizują zadania wg indywidualnego program terapeutycznego dostosowanego do ich rozwoju i potrzeb.

Realizowane są zadania głównie obejmujące motorykę dużą, ruchy globalne, postawę ciała i ogólną sprawność dziecka w ruchu spontanicznym i zamierzonym.

Zwracana jest uwaga na ruch: poprawność wykonywania ćwiczeń, nabywanie nowych umiejętności ruchowych, zaangażowanie dziecka w zabawy ruchowe, kontakt i komunikację z terapeutą, wchodzenie w interakcje, reagowanie na komendy słowne, wykonywanie poleceń, reakcje na dotyk terapeuty ( masaż ), kontakt ciała z różnymi fakturami, ćwiczenia oddechowe i wyciszające. Realizowana jest także nauka samodzielności .

Do pracy wykorzystywane jest wiele elementów różnych metod terapetycznych m.in NDT- Bobath, Vojty, PNF, Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp u dzieci, masaż Shantala, metoda Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz, techniki mięśniowo-powięziowego rozluźniania, techniki osteopatyczne, ćwiczenia oddechowe.